Svenska Koster

Svenska Koster


Segla säkert med Keel-Pro

Försäkringsbolagens självriskreducering

 
Redovisning av försäkringsbolagens självriskreducering för de båtägare som väljer att montera kölskyddet Keel-Pro. Självriskreducering gäller de båtägare som går på grund och måste anlita försäkringsbolaget för en reparation. I reparationen ingår ersättning av eventuellt skadat kölskydd.

Försäkringsbolag Självriskreducering/rabatt på försäkringen             
 
Svenska Sjö: 2.500:- vid försäkringsvärde upp till 250.000:-
Vid försäkringsvärde över 250.000:- reduceras självrisken med 2.500:- 

Atlantica: Reducering med hela självrisken, upp till ca 40.000:- vid skada som
överstiger självrisken samt  10 % i rabatt på premien    
 
If: Högst detta belopp 5.000:-
 
Länsförsäkringar: Samtliga i Sverige     
Hela självrisken i reducering, 10% i rabatt på premien.

Folksam: 2.000:-
                                                
Trygg-Hansa: 5.000:-            

Svedea: 10% i rabatt. Självrisken påverkas inte.

Pantaenius: Reducering med hela självrisken vid grundstötningsskada.

OBS! Skadekostnaden skall överstiga den normala självrisken för sjöskada för att reduceringen av självrisken skall gälla.
I övrigt har bolagen olika försäkringsvillkor.

© 2021 Thor-Björn Eriksson Kontakt/Contact Me