Svenska Koster

Svenska Koster


Segla säkert med Keel-Pro
Information om grundstötningsskydd för segelbåtar/Keel-Pro

Keel-Pro är ett grundstötningsskydd för segelbåtar upp till ca 14 ton där det hittills visat sig skydda båten helt från skador. (I ett fall har båten skadats i mycket begränsad omfattning). Den reducerande kraften är ca 70 % för en båt med deplacementet 5 ton och vid kollisionsögonblicket ca 5 knop. Ca 300 båtar använder Keel-Pro, 2012.
Principen för Keel-Pro är enkel:
Inuti kölskyddet finns ett hålrum, ca 0,7 lit som vattenfylls vid sjösättningen via 4 st hål, parvis placerade upptill resp nertill. Genom de övre hålen evakueras luften eftersom vatten tränger in genom de nedre hålen och fyller hålrummet.
Vid en kraftig kollision i 5 knop och 5 ton, komprimeras gummit med ca 15 cm samtidigt som hålrummet töms på vatten vilket sammanlagt tar ca 0,1 sek. Kölskyddet förlänger stoppsträckan från ca 10 mm (krossad sten och deformerad framkant på kölen) till ca 150 mm. Därmed förlängs den första kritiska tiden som det tar att bromsa upp kölen och båten ca 15 ggr. Med kritisk tid avses tiden fram till dess maximala krafter uppstår som påverkar båtens konstruktion. Medelretardationen blir också 15 ggr lägre för den kraft som påverkar båten. Kölskyddet ger avsevärt mindre påkänningar i bl a kölinfästningen i samband med grundstötningar.
Av detta förstås att den första tiondelssekunden är avgörande för om båten skall klara sig eller inte. Utan Keel-Pro skadas nästan alla båtar vilket statistiken visar.
Nedanstående bilder illustrerar dels hur kölskyddet provas i framkant samt hur det limmas där spännband fixerar skyddet. Den tredje bilden visar den avslutande spacklingen och slutligen, den sista bilden, den färdiga monteringen, här på en Bavaria.
Det finns inga rapporter om försämrade seglingsegenskaper. Lateralplanet förskjuts framåt vilket innebär något bättre höjdtagingsförmåga men något lägre fart eftersom den våta ytan blir lite större. Sammantagningsvis tar dessa parametrar ut varandra.
Mer info finns på www.svenskakoster.se

© 2024 Thor-Björn Eriksson Kontakt/Contact Me